Какъв ефект оказва посещението в сауна и имаме ли ползи от това?Настоящата статия изследва процесите, които се случват в нашето тяло, когато посещаваме сауната или нейни разновидности като парната баня, от гледна точка на различни науки и обобщава ефектите и ползите, които оказва използването на сауни по отношение на нашето здраве, фигура, кожа, красота и психика.

Тя дава представа за това как работи нашето тяло при прекомерно нагряване в условията на висока температура на околната среда и търси връзка между тези процеси и ползите по отношение на по-дългото запазване на младостта.

Какво трябва да разбираме под сауна?

В тесен смисъл, под сауна се разбира финландска сауна – топлоизолирано помещение, облицовано с дърво, в което въздуха се нагрява чрез печка (електрическа или на дърва) до високи температури. Обикновено в обществените сауни до максимум 110°С. Оригиналният вид точно на това помещение произхожда, разбира се, от Финландия и исторически любовта на финландеца към сауната е предопределена от суровия и студен климат. По нашите земи сауната не е добре позната, по-скоро във варианта си парна баня, но не и сауна. И това е така заради мекия топъл климат в географската ширина, на която живеем.

В широк смисъл на думата, под сауни се разбират всички помещения, където температурата надхвърля тази на нашата обичайна околна среда и варира от 40 до 110°С и нагоре. Подобни помещения са част от културата на много и различни народи по света, Северните народи с тяхната сауна, ислямските народи народи с тяхната парна баня, индианците с техния ритуален вигвам за изпотяване, евреите с техния швиц, руснаците с тяхната руска баня, римляните с техните тепидариум, калдариум и лакониум. Съвременните производители с цел да разграничат продукта си измислиха още стотици разновидности, така се появиха сауни, в които се пече хляб, сауни с цветни светлини, сауни с аромати.

От гледна точка на ефекта върху нашето тяло, всички тези помещения са сходни.

Във Финландия има две народни поговорки

„Сауната е болницата на бедняка.” – казва едната, а другата категорично отсича „Ако сауна или ракия (техния вариант на ракия) не могат да те излекуват – мъртъв си.”

Защо финландците твърдят това?

Ефект от сауната върху нашето тяло

Реално използването на сауна има доказани и научно документирани над 50 ползи за нашето здраве и красота. При това новите изследвания все повече ни изумяват с невероятните резултати от продължителното използване на сауната.

Това предизвиква в мен въпроси за процесите, които протичат в нашето тяло и по какъв начин те произвеждат един или друг здравословен ефект по време на сауната.

За да разберем тялото си, трябва да знаем някои основни положения в следните 4 насоки.

01 | Терморегулация

Ние, като хора се категоризираме към така наречените от науката хомотерми – животни, които могат да регулират телесната си температура и да бъдат независими от тази на околната среда. Животните, които не могат да регулират телесната си температура се наричат пойкилотерми.

Свойството на нашето тяло да регулира температурата си и да я поддържа чрез многобройни корекции, процесите по запазване и постоянно възстановяване на баланса се нарича хомеостаза.

Нашето тяло функционира оптимално при температура 36,6-37°С. Това трябва да е постоянната температура във вътрешния център и главата на тялото ни.

В различни ситуации при ниски околни температури, регулаторните ни механизми ще допуснат спадане на температурата в крайниците на нашето тяло и до 20°С, но хомеостазата в центъра ще се поддържа и с това се гарантира запазване на живота ни – чрез запазване на жизненоважните функции на сърце, мозък и всички важни органи.

Казано накратко, процесите по регулиране на температурата са от ключово значение за нашето съществуване и се изпълняват с приоритет, преди всичко друго.

Те се осъществяват постоянно и са основната причина нашето тяло да има нужда от толкова много енергия и храна (сравнено с един типичен пойкилотерм –  змията, която може да се храни и само веднъж на 2 месеца).

За поддържане на постоянна температура тялото ни използва както химични, така и физични процеси. Четирите механизма за регулиране на нашата телесна температура се обясняват от физиката, накратко и без формули звучат така:

 1. Топлоизлъчване или още лъчение. Тялото излъчва топлина през повърхността си – кожата и може да загуби между 30-40% и повече топлина посредством излъчването.
 2. Конвекция. Това е топлообмен между движещия се около нас въздух и повърхността на нашето тяло.
 3. Топлопредаване, топлопроводност или още кондукция. Осъществява се като топлината от тялото с по-висока температура се отдава на друго тяло с по-ниска температура.
 4. Изпарение. За целта на изпарението нашето тяло доставя вода върху кожата и започва да я изпарява. В процесите на изпарението тялото губи енергия, респективно губи топлина. За да се получи разпад на връзките между водните молекули и водата да започне да се изпарява физиците изчисляват, че трябва да се приложи енергия равна на 585 килокалории за 1 литър вода.

За всеки един от поредицата процеси, който настъпват в нашето тяло, когато влезем в сауната тялото изразходва енергия. Колкото е по-бърз и активен процесът, толкова повече енергия е необходима за неговото задвижване и респективно толкова повече килокалории изразходва нашия организъм, толкова повече топлина губи. А загубата на топлина в случая със сауната е животоспасяваща.

Когато знаем всичко това, да се върнем на въпроса какво се случва в нашето тяло, когато сме в сауната?

Влизането ни в сауна поставя нашия организъм на екстремни условия. Температурата в помещението надвишава средно 3 пъти оптималната за живота на нашия организъм температура. Очевидно, за да останем живи при температура на околната среда 80°С и повече нашето тяло, и по-точно мозъкът трябва да предприеме незабавни действия. И той го прави.

 1. Отпускат се всички мускули и тъкани с цел да се увеличи площта, през която се излъчва топлина.
 2. Разширяват се кръвоносните съдове за целите на топлопредаването, това на свой ред намаля кръвното налягане докато сме в сауната.
 3. Засилва се кръвообращението от центъра към периферните зони на тялото с две цели. От една страна – охлаждане на периферията чрез по-студената кръв (36° < 80°C), от друга – като компенсация на намаленото кръвно налягане в кръвоносните съдове поради разширението им.
 4. Започва обилно потене. От вътрешността на тялото ни започва да се изтласква вода към кожата, където да бъде изнесена през потните жлези. Водата е отлично средство за процесите на топлопредаване, заради нейните отлични топлопреносни свойства. Освен, че пренася топлина от вътрешните части на тялото навън, веднъж попаднала на повърхността на кожата, тялото започва да изразходва енергия (калории), тоест губи топлина за да започне да я изпарява.
 5. Вода започва да се изпарява по-активно от обикновено чрез въздуха, който издишаме. Отново превръщането на водата в пара е процес на разпад, който изисква прилагане на енергия, в случая със сауната толкова необходимата загуба на енергия.

02 | Анатомия на кожата и биохимия

 1. Във външния слой на кожата – епидермиса са разположени различни видове сензорни рецептори, които отговарят за регистрацията на различни параметри на околната среда, включително и температура. Рецепторите регистрират високата температура на сауната, предават информацията си до хипоталамуса в мозъка, там данните се сравняват със заложената оптимална температура и колкото е по-голяма разликата между реална и оптимална температура, толкова повече регулаторни механизми се задействат.
 2. Потните жлези на тялото ни са разположени в средния слой на кожата– дермиса.  Апокринните потни жлези са обвързани с косъма в зоните на скалпа, гениталите и подмишниците и секретират пот, която съдържа основно мазнини и други органични съставки. Екринните потни жлези са над 2 милиона и са разположени навсякъде по тялото ни, те са с директен отвор (пора) в кожата и секретират пот, чийто състав е предимно вода, уреа и соли. Чрез потните жлези се изнасят остатъците от биохимичните процеси, които протичат в клетките – метаболитни остатъци и токсини. В условията на сауната секрецията на тези жлези е многократно завишена, особено на екринните.  С това е силно увеличена и елиминацията на токсини и метаболити.
 3. Мастните клетки, липоцитите се намират в най-долния слой на нашата кожа – хиподермиса, наричан още адипоцитна или мастна тъкан. Те са буферната зона между околната среда и нашите органи, поемат и разпределят механичния натиск и са от изключителна важност за добрата терморегулация на нашето тяло както при високи, така и при ниски температури. Тяхното присъствие и добро състояние е от изключителна важност, затова организмът ни се грижи тези клетки да са добре захранени. Когато към липоцитите се подава некачествена храна и когато подаването на храна е нерегулярно, включително и при липса на добро кръвообращение, се наблюдават процеси по презапасяване, в резултат на което клетките и цялата тъкан нараства – дебелеем или се появява целулит. Процесите в сауната засилват кръвообращението и с това се намалява тенденцията клетките да се презапасяват.
 4. Също, липоцитите в кожата ни са групирани от колагенови влакна – септи в нещо като торбички, наречени адипоцити. При липса на вода и поради спецификатата на структурата на адипоцитите в женското тяло тези колагенови влакна се стягат, опъват се, адипоцитите изпъкват, образувайки видимата с просто око портокалова кожа. Засиления обмен на вода в тялото докато сме в сауната хидратира адипоцитната тъкан, септите се отпускат и стават отново еластични. С това се изглажда и повърхността на кожата.
 5. При околна висока температура и прекомерно нагряване на тялото – хипертермия, тялото не използва мазнините като източник на енергия. Енергията, която е необходима се набавя в резултат на ускоряване на биохимичните реакции вътре в клетките и засиленото производство на аденозинтрифосфат (АТФ) в митохондриите, който освобождава енергия.
 6. Макар и без отношение към здравето ни, любопитен факт е, че косъмът участва също в процесите на терморегулация. В условията на висока околна температура гладко мускулно влакно, прикачено към всеки космен фоликул прибира косъма към кожата с цел да се осигури достатъчно площ за безпрепятствено топлопредаване и изпарение.

03 | Токсикокинетика

Токсикокинетиката представлява раздел на токсикологията, който изучава резорбцията, разпределението и биотрансформацията на токсините в организма, както и тяхната елиминация от него. Токсините в тялото ни са стотици различни видове, някои лекари твърдят, че са хиляди.

Токсините, погълнати чрез храна, вода и въздух, които не могат да бъдат елиминирани чрез бъбреците, черния дроб, белия дроб, слюнчестата и потната жлеза, както и токсините, които имат хидрофобен характер (не се свързват с вода) са отвеждани в адипоцитната тъкан, където се изолират.

Тоест мастната тъкан в кожата е склад за токсини. Те се явяват неизменен фактор и на красота, защото довеждат до промяна в структурата на адипоцитната тъкан и появата на целулит.

В условията на сауната, процесите по терморегулацията мобилизират токсините в хиподермиса, тоест правят възможно тези субстанции да се придвижат от течности или като течности посредством кръвта и лимфата,  и да се елиминират от организма чрез отделителната система.

04 | Гравитационна биология и лунна гравитация

Гравитационната биология е наука, която изучава ефекта, който гравитацията оказва върху живите организми. Гравитацията се изразява във взаимното привличане между всички обекти, които притежават маса. В ежедневието ни гравитацията се свързва със свойството на телата да падат, тоест да се привличат към Земята.

Гравитацията е един от малкото константни фактора в нашата в еволюция от както животът се е зародил на нашата планета. Животинските и растителните видове са адаптирали своите механизми в процеса на еволюцията и са ги обвързали с гравитационните условия на тази планета. Защо ни е трябвало толкова време да стигнем до това заключение?

Гравитационните взаимодействия между Земята и нейния спътник Луната са също фактор, който не бива да подценяваме в нашето съществуване. Луната гравитация забавя околоосното въртене на Земята и е причина за приливите и отливите, които се наблюдават в океаните, моретата и дори малките водоеми.

Съвременни учени доказват, че промяната в гравитационните условия довежда до различна активност на метаболитните и химичните процеси, разпределението на флуидите и хидродинамиката в нашия организъм.

Изследванията са наистина все още твърде малко и твърде нови, но до учените твърдят, че животинската, в това число и човешката физиология са тясно обвързани не само със сезонните и циркадните цикли, но и с лунните. Времето на един лунен цикъл (27.3 дни) се обвързва и с много циклични процеси в човешкия организъм. Примери за това са обмяната на епидермиса за 28 дни, животът на фибробластите в тялото – 56 дни, женските менструални цикли, респ. плодовитостта и репродуктивността също са обвързани с цикъла на Луната.

Лунните фази и гравитационното взаимодействие във всяка една от тях със Земята е много нова проблематика в съвременната наука. И макар все още да нямаме точно научно обяснение под вид на формули и доклади, имаме емпирични наблюдения – нашите собствени, че преминаването на лунното тяло по небосклона влияе върху нашата физиология.

Ние с успех ползваме Лунната диета за детокс и извеждане на излишните течности от тялото си.  С успех слабеем в периодите на намаляваща Луна и със същия успех качваме килограми в периодите на нарастваща Луна.

А защо тогава да не използваме и сауната, за да засилим тези процеси в периодите на намаляваща луна?

Какви са ползите ни от посещението на сауна?

Тук искам да коментирам възможно повече разпространени твърдения и за това ще ги групирам в три главни категории.

01 | Сауна и здраве

 1. Сауната е равносилна на кардио тренировка. Да, необходимостта да се засили кръвообращението за целите на терморегулацията предизвика учестено сърцебиене. За разлика от тренировката обаче, сауната е лесен начин без мускулно усилие.
 2. Сауната отпуска мускулите и освобождава от болки и напрежения. Да. Сауната е отличен начин да се възстанови тялото ни след тренировка – фитнес, аеробика, плуване, пилатес. Под влияние на топлината се стимулира и производството на ендорфин, който освен хормон на щастието има и способността да минимизира болката от артритни и мускулни напрежения. Засиленото кръвообращение също подпомага естествените оздравителни процеси. Чрез потта се изнасят токсини, евакуират се метаболитни остатъци и млечна киселина, която се формира по време на тренировка и е основен причинител на мускулните болки.
 3. Сауната тренира имунитета. Да. Редовното излагане на тялото ни на екстремни условия изгражда и затвърждава защитните ни механизми. Рязка промяна във времето вече няма да са причина за неразположение или настинка.
 4. Сауната помага против стесняване на кръвоносни съдове и отлагане на плаки. Да. Научни доклади описват, че липидният профил на кръвта се променя още на втората седмица при използване на сауна всеки ден. Изследванията наблюдават промяна в намаляване нивата на общия холестерол и нископлътните липиди (лош хорестерол) и увеличаване нивата на  високоплътните липиди (добър хорестерол). Учени смятат, че тези ефекти на сауната върху метаболизма на мазнините може да се окажат ключови в превенцията на сърдечните заболявания.
 5. Сауната елиминира токсини не само от кожата. Да. Извеждането на флуиди от дълбочината на организма и изнасянето им чрез потната жлеза всъщност страшно много се различава от ежедневното изпотяване и е наречено „дълбоко изпотяване”. Чрез този процес се изваждат токсини и от всички органи и тъкани в тялото. Дълготрайни ползи чрез дълбокото изпотяване се постигат при честа употреба на сауна. Нашите предци инстинктивно са го усещали, не са можели да го обяснят чрез наука – затова са си създали поговорки, но са знаели, че здравето им зависи от дълбокото изпотяване и детоксикацията на тялото. Този процес може да се подпомогне особено в моментите на новолуние.
 6. Сауната спомага за евакуиране на токсините, натрупани в мастната тъкан. Да, със сигурност да. Обширни изследвания доказват, че сауната мобилизира токсините, натрупани в адипоцитната тъкан на кожата и спомага за тяхното евакуиране чрез кръвта към отделителната система. Редовното използване на сауната е горещо препоръчително дори и за хората, които се хранят с чиста от пестици храна. Приемането в организма на множество и най-различни видове токсини се случва не само чрез храната, но и водата, която пием и въздуха, който дишаме.
 7. Сауната детоксикира тялото по всякакви начини. Да. Освен чрез потта и отделителната система, изследвания измерват състава на издишания от пациенти въздух и отчитат участието на токсични съставки, тоест тялото ни използва всички възможни начини да се изчисти от погълнатите токсини.
 8. Сауната благоприятства добрия сън. Да. Лично изпитана методика, докладвана не само от мен, но и милиони хора по света. Дълбокият спокоен сън. Това е нещо, което сауната ни гарантира. Изследвания обясняват това чрез завишените нива на ендорфин, повишената телесна температура (която вечерно време спада) и отпускането на мускулите.
 9. Сауната засилва метаболизма. Категорично да. Всички процеси по терморегулацията на тялото по време на сауна се захранват от енергия и тази енергия организма си набавя чрез засилен обмен на клетъчно ниво.
 10. Сауната може да се пребори с грип и настинки. Да. Особено при първи симптоми едно посещение в сауна е достатъчно. Биохимичните процеси докато сме в сауната стимулират по-бързото производството на бели кръвни телца.
 11. Сауната не е препоръчителна за хора с проблеми в кръвното налягане. Да. Макар, че се наблюдава намаляване на налягането в кръвоносните съдове докато сме в сауната, пациенти с проблеми реагират различно и непредсказуемо. При някои налягането се променя от ниско към високо и обратното още докато са в сауната, при други налягането рязко скача веднага след сауната. Хора с проблеми задължително трябва да се консултират с лекар. Тук също е важно да се отбележи, че изследвания докладват за трайно регулиране на кръвното налягане при пациенти, използващи редовно сауна в продължение на 2 години, при температура 55-60°С и влажност 40-50%. Консултацията с лекар е задължителна и натоварванията трябва да са изключително премерени.

02 | Сауна и красота

 1. Сауната почиства кожата. Да. На повърхността на кожата в следствие на досега с въздух себумът, секретиран от мастните жлези се втвърдява и потъмнява – това са така известните комедони, черни точки, наричани в козметиката още и тапички. От високата температура в сауната тези тапички се втечняват и това допринася за лесното им отстраняване и почистване на кожата с много малко усилие. Просто прекарай с лек натиск чиста хартиена кърпичка през лицето, нослето и брадичката си. Събралия се себум ще излезе като с магическа пръчица. Сауната почиства порите от вътрешността.
 2. От сауната се отслабва. Хммм… не точно. Сауната гори калории, много калории. Да, като резултат от засиления метаболизъм, но не чрез разграждане на натрупаните мазнини. Няма данни, че в процеса на нагряване (хипертермия) тялото метаболизира липидите в мастната тъкан. Аз не съм спряла да търся изследвания, които да покажат това, но засега всички медицински и научни доклади затвърждават наблюденията, а именно – хипертермията не активизира липолизата в хиподермиса. Хипотермията (студът) обаче го прави. В условията на по-ниски околни температури разграждането на мазнините е един от основните процесите на тялото ни да увеличи температурата си, тоест  в студени температурни условия нашето тяло гори мазнините си, за да се топли и ние слабеем. Въпреки това, сауната успешно може да участва в режим за поддържане на теглото, заради засилените процеси по обмяна на веществата.
 3. Сауната разкрасява кожата. Категорично да. В резултат на засиления метаболизъм клетките започват да бързо да извършват всичките си процеси. Стимулира се отделянето на вроговените клетки от епидермиса, тоест действа като естествен пилинг. Стимулира се активността на фибробластите в дермиса, които произвеждат колаген, еластин и хиалуронова киселина, които на свой ред поддържат добрия овал, стегнатостта и гладкостта на кожата. Всички процеси се забързват не само в кожата. Организмът започва да работи като млад. Засиления приток на кръв осигурява хранителни вещества. Флуидите, които се придвижват към кожата доставят в междуклетъчното пространство много вода. Рязкото охлаждане след сауна спира процеса на терморегулация внезапно и това задържа неизведената от потната жлеза вода в дермиса, тоест действа хидратиращо на кожата. Поради засилването на всички процеси, и редовната детоксикация кожата ни видимо се подмладява, започва да работи като млада и здрава кожа. И ако сауната се използва редовно, това ще доведе до трайна хидратация в дълбоките слоеве на кожата, ще се подобрят овалът и стегнатостта на лицето, тенът ще се изравни, малките бръчици ще се изгладят, кожата ще бъде мека на допир и сияйна на изглед.
 4. Сауната подпомага изчистване на акне. Не съм сигурна, че това е така. Може би ще помогне за почистване на акне, което е във външния слой на кожата. Не бих препоръчала на хора с акне в дълбоките слоеве на кожата да използват сауна преди да се консултират с наистина компетентен дерматолог, поне трима от тях.
 5. Сауната регулира процесите на омазняване на кожата. Не, по никакъв начин омазняването на кожата няма отношение към околната температура. Може да се регулира този процес ако след сауна се сложи за две-три минути маска с хума. Минералният състав на хумата има регулиращо действие, почиства и изглажда кожата като отстранява излишната мазнина. Маската не бива да се държи повече от 5 минути и при първи признаци на изсъхване да се измие обилно с вода. Чудесен начин за младите подрастващи да регулират завишеното омазняване за следващите 24 часа.
 6. Сауната топи целулит. Не точно. Сауната не топи мазнини, но влияе върху 3 от общо 5-те фактора за причина на целулита. Първо, доброто кръвоснабдяване в хиподермиса  и редовното използване на сауна спира процесите по презапасяване на липоцитите с мазнини, респективно спира процесите на тяхното нарастване. Второ, поради добрата хидратация в тази зона ще се постигне отпускане на стегнатите колагенови влакна – септите, обграждащи мастните клетки и структурата на кожата ще се изглади.  Трето, сауната мобилизира и евакуира натрупани в адипоцитната тъкан токсини, които са фактор за появата на целулит. В този смисъл, сауната би била чудесна част от цялостна антицелулитна програма и е изключително разумно решение за превенция на целулита ако бъде съчетана с подходящ режим на хранене и движение.
 7. Сауната изсушава косата. Да. Защото под влияние на високата температура роговите клетки, изграждащи косъма се отварят и изпарението на вода става много активно. Финландците имат специални вълнени шапчици, които слагат на главата си в сауната – те спират процесите на термопредаване, защитават косата и удължават престоя в сауната. Шапчицата може да видите в нашия каталог тук. Също обаче процесът може да се обърне в наша полза, ако преди сауната сложим качествена маска с етерични масла върху косата си. Тогава това ще действа подхранващо на косъма и косата ще възвърне своя блясък.

03 | Сауна и психика

 1. Сауната намаля стреса. Да. Стресът е бичът на нашето съвремие и все повече медицински доклади твърдят, че е в основата на редица заболявания. Посещението на сауна намаля стреса по много начини. Освен, че сауната обикновено е тихо и приятно място, околната топлина не само отпуска мускулите, но стимулира тялото да освобождава ендорфин, хормонът на щастието.
 2. Сауната е място за медитация. Да. Топлината отпуска мускулите. Нивата на ендорфин са повишени. Лошите мисли в сауната са невъзможни, просто не ни хрумват. Забравяме стреса във всичките му форми и изведнъж се оказваме на саме със себе си, със собствените си мечти.
 3. Сауната е просто страхотно изживяване. Със сигурност. Във всяко отношение сауната ни кара да се чувстваме добре, да изглеждаме добре и да спим добре.

Излиза, че сауната е панацея за здраве и красота?

Всъщност,  да. Оказва се, че финландците имат право. Дори повече от това, сауната е не само решение на множество възникнали проблеми. Тя е и превенция. Това е и една от причините аз да обичам работата си толкова много. Вярвам, че помагам на хората така.

Да си направя сауна у дома или да посещавам сауна в салон?

Всъщност към настоящия момент цените за изработка на сауни са по-ниски от цените дори на автомобили на старо, а с конкретни изчисления можем да докажем, че инвестицията в малка домашна сауна е равна на цената на посещенията в салон за няколко години.

Малките домашни сауни харчат около 21 стотинки ток  на час при дневна тарифа и 12 стотинки при нощна.

Домашна сауна може да се изработи и с размерите на гардероб 160/60. Наистина.

Плюс, да не говорим за удобството на имаме сауна у дома и да влизаме в нея по пантофи, вместо да караме зимно време в студа и задръстванията до фитнес центъра, да се чудим къде да паркираме, да ненавиждаме малките  шкафчета в съблекалнята и да се чувстваме параноично от многото хора там… Удобствата у дома са несравними.

Аз имам сауна у дома. Не защото проектирам и произвеждам сауни, а защото искам да съм здрава и красива колкото е възможно по-дълго време.

Колко често да използвам сауна?

Сауната може да се използва всеки ден. При това в серия от по две и повече посещения с почивки между тях. Знам, че звучи невероятно, но е факт. Всяко време е добро време за сауна. Всеки ден, два пъти в седмицата, три пъти в седмицата.

При това постигаме здраве и красота без сложни диети и кардио тренировки. И ако това не е лесно, не знам кое е.

––––––––––
Автор: В. Тошкова, собственик на Студио Сауна