Какво трябва да знаем за почистването и поддръжката на сауната?Сауните са специфични помещения и на практика към тях не са приложими общите правила и съвети за почистване и поддръжка. Още повече, че в тях не се използват домакинските химикали и препарати.

Защо не може да използваме домакински препарати за почистване на сауната?

По същата причина, поради която не може и да я лакираме или импрегнираме – отровните вещества и химикали, които се съдържат в тези препарати попиват в сухия дървен материал и се отделят във въздуха, когато помещението развие висока температура. Ние ще се изправим пред директна заплаха от отравяне чрез вдишването на тези отрови.

Какво трябва да правим, за да поддържаме сауната си чиста?

Ако използвате сауната си редовно, спазвайте тези 4 общи правила:

  1. Проверявайте за петна по пейките, облегалките и стените винаги след използване на помещението, не отлагайте за следващия път.
  2. Проверявайте редовно за повреди и поражения и ги отстранявайте своевременно.
  3. След всяко почистване, оставяйте вратата на сауната отворена, за да се проветри помещението.
  4. Не почиствайте докато печката работи. Изключете, отворете вратата и изчакайте температурата на камъните да спадне.

Петна върху печката

Например, петна от калк и вода върху печката се отстраняват лесно с чиста, мека и влажна кърпа, напоена с вода веднага след използване.

Внимание! Не почиствайте печката, докато тя работи. Изчакайте камъните да се охладят. Дори и външното тяло на печката да е студено, камъните са горещи непосредствено след използване на сауната. Пазете се от изгаряне.

Петна и замърсявания върху пейките и стените

Например, вода и петна от козметика, маски, масла, кремове, следи от изпотяване, мръсни стъпки и други петна, включително и петна от мед, се почистват най-лесно с чиста, влажна кърпа веднага след използване на сауната докато повърхностите са все още нагряти.

Отворете вратата след като приключите процедурата, изчакайте помещението да се охлади до температура 60°С и забършете зацапаните дървени повърхности с мека и чиста кърпа, напоена с вода и добре изцедена.

Това може да правите и след всяко използване на сауната, дори по дървените повърхности да няма петна.

Керамична настилка на пода на сауната

Не пропускайте да почиствате редовно кермичния под на сауната под дървената решетка, ако имате такава. За да е лесно това, вдигнете и изнесете решетката извън помещението.

Може да пометете пода с метла и да почистите с влажна гъба, напоена само с вода. Това може да правите и при студена сауна, преди или след използване. При често натоварени сауни е желателно в края на всеки работен ден.

Не пропускайте да почистите и настилката под пейките, тя се замърсява редовно с нанесена в помещението прах и петна от изпотяване, козметика и вода, попаднали през процепите на пейките.

Ако нямате дървена решетка на пода особено щателно почиствайте местата, където най-често се стъпва.

Според необходимостта, полирайте подовите плочки и оставете вратата на помещението отворена, за да се проветри.

Дезинфекциране на повърхности за сядане, лягане и облягане в сауната

В случаите, когато желаете да дезинфекцирате дървените повърхности е препоръчително това да се прави с продукт, който е специално обозначен като дезинфектант за сауна. Професионален сауна-дезинфектант на HARVIA ще откриете и може да поръчате от нашия каталог.

Внимание! Средствата за дезинфекция на дървените повърхности са силно раздразнителни, поради това спазвайте стриктно предписанията на производителя за употребата им.

Почистване на стените и тавана в сауната

Вътрешната дървена обшивка на стените и тавана не бива да се импрегнира или лакира в никакъв случай.

Дървените повърхности на стените и тавана трябва да се почистват веднъж до два пъти годишно с идеално чиста, мокра, добре изцедена кърпа, напоена само с вода и никога с течаща вода, пароструйка или неспециализирани препарати.

Почистването на стените и тавана най-добре да се извърши при температура на помещението 60°С.

Внимание! Дървото за стени, таван и пейки в сауната е изключително сухо и много чувствително на влага. Поради това обшивката, пейките и всички останали дървени повърхности в помещението не трябва да се поливат с течаща вода, с маркуч, с пароструйка или да се използват неспециализирани препарати за почистване. Използването на течаща вода за почистване на сауна ще доведе овлажняване и последващо разсъхване на дървените материали. Това на практика ще скъси живота на вашата сауна и ще се поставите пред проблема на повторно изпълнение на обшивките с нови материали, което вашият изпълнител няма да поеме гаранционно по разбираеми причини.

Дървена решетка на пода

Дървената решетка за под е най-често износваният елемент на сауната.

За нейното почистване е необходимо редовно да се забърсва с мокра, чиста, добре изцедена кърпа, напоена с вода, след което да се оставя помещението отворено, за да се проветри.

При необходимост да се шлайфат с фина шкурка или шлайф-машина дървените повърхности.

В силно натоварените сауни смяната на подовата решетка с нова е препоръчително да се прави всяка година.

Отстраняване на смола в сауната

Смола е възможно да се появи по дървените повърхности на стените и тавана при първите 3 до 4 пускания на сауната. Не предприемайте действия по нейното моментно отстраняване, а изчакайте тази смола да се втвърди. Най-много след 6-тото пускане и използване на сауната смола няма да се появява повече, а тази която се е появила вече ще е достатъчно твърда, за да се отстрани лесно с шкурка.

Вземете фина шкурка за дърво и прекарайте с равномерно движение върху втвърдената смола. Тя ще падне под формата на прах. Почистете падналата прах с влажна и чиста кърпа, напоена с вода.

Отстраняване на мухъл в сауната

Мухъл е  възможно да видите в сауната си при дълъг период на неизползване, когато сауната е в близост до много влажно помещение, също и когато е била наводнена.

Мухъл в сауната се обработва със специализиран препарат за мухъл и плесен, който може да купите в големите хранителни магазини или кварталните магазини за домашни стоки. Мухълът може да се обработва и с обикновена белина, но в този случай ще трябва да прехвърлите препарата в бутилка с пулверизираща пръскалка.

Напръскайте участъка в сауната с мухъл без да търкате с кърпа. Оставете вратата отворена, за да се проветрява. Не търкайте с нищо, просто оставете препарата да си свърши работата. Ако се наложи напръскайте мястото повторно.

Изчакайте сауната да се проветри напълно преди да я използвате, за да не вдишате отделения във въздуха хлор.

Стъклената врата в сауната

Стъклото се почиства от вътрешната страна без препарати и без вестник.

Използвайте чиста кърпа, напоена с вода, за да премахнете петна и други замърсявания. Полирайте стъклото с гумата на уред за почистване на стъкла.

Най-добре използвайте същата техника за почистване и полиране на стъклото от външната част на вратата.

Дръжките на вратата в сауната

Дървените дръжки за врата ежеседмично да се почистват с професионален дезинфектант за сауни. При всяко почистване на вътрешните повърхности да се забърсват и дръжките с идеално чиста мека кърпа, напоена с вода и изцедена добре.

Силно замърсените участъци се шлайфат веднъж до два пъти годишно с фина шкурка.

Винтовете, с които са присъединени дръжките редовно да се проверяват и в случай на необходимост да се затягат.

Елементите на вратата на сауната

Поне веднъж годишно да се смазват пантите и сауната да се оставя да се проветрява.

Гумените уплътнения редовно да се почистват с мека кърпа, напоена с вода.

Промяна в цвета на дървените материали

Всеки собственик на сауна трябва да очаква промените в дървесината с времето. Такива са неравномерна промяна на цвета към по-тъмен и промяна в яркостта, с която изпъкват едни или други дървесни влакна в структурата на дъските.

Стареенето на дървените материали е естествен процес, който се ускорява от високите температури. При редовно използване на сауната дървените материали ще започнат да променят своя цвят още на втората година.

За да забавите стареенето на дървените материали, както и за да възвърнете равномерното оцветяване на дървесината използвайте специализирано олио за сауна. Парафиново олио за сауна от HARVIA ще намерите и може да поръчате и от нашия каталог.

Когато използвате олио за сауна, винаги спазвайте инструкциите на употреба на производителя.

Висока влажност в помещението и околното пространство

В случаите, когато сауната не се използва редовно, но обичайната влажност на въздуха в помещението и околното пространство надхвърля 75%, сауната трябва да се пуска поне 1 път или 2 пъти (ако влажността превишава 90%) в седмицата за по 2 до 3 часа, независимо дали ще се използва или не. След спиране работата на печката да се оставя вратата отворена, за да да се проветри.

Това ще предотврати възникване на мухъл, поемане на влага и деформация на хигроскопичния дървен материал.

Във всички случаи, когато се съмнявате, се свързвайте с вашия изпълнител. Ако не помните или не знаете кой е изпълнил вашата сауна, се свържете с нас. Информационната обгриженост на клиента е задължение, което ние изпълняваме с радост.

––––––––––––––––––––
Автори:
В. Тошкова, собственик на Студио Сауна
Р. Владимиров, дърводелец в Студио Сауна